برگزیدگان مسابقه دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور
1400-11-18
برگزیدگان مسابقه دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور

برگزیدگان مسابقه دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­های کشور

 

دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب کشور با حضور جناب آقای دکتر علی صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر فرشاد حیدری، رئیس محترم مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، رؤسای موفق شعب بانک­ها و مؤسسات اعتباری و کارکنان نظام بانکی کشور، در تاریخ 1400/11/14 به صورت مجازی برگزار گردید.

ضمن ارج نهادن به حضور ارزشمند کلیه همکاران نظام بانکی در گردهمایی و تشکر از شرکت عزیزان در مسابقه الکترونیکی برگزار شده در حین برگزاری گردهمایی، اعلام می­شود که تعداد سه نفر از روسای برتر شرکت کننده در مسابقه به قید قرعه برگزیده شدند. ضمن تشکر و آرزوی موفقیت­های روز افزون برای این عزیزان، به نحو مقتضی از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.