1. سخنرانی جناب آقای دکتر رنگریز در دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور
2. سخنرانی جناب آقای دکتر حیدری، رئیس محترم مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
3. سخنرانی جناب آقای دکتر صالح آبادی، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4. ویدئوی برتر دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­های کشور
توجه به شرایط به وجود آمده به دلیل بیماری کرونا و ضرورت رعایت پروتکل­های بهداشتی، این گردهمایی به صورت مجازی برگزار شد. در طی گردهمایی، ویدئوی نفر اول هر بانک که توسط روابط عمومی همان بانک تهیه و ارسال شده بود ...
5. برگزیدگان مسابقه دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور
دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب کشور با حضور جناب آقای دکتر علی صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به صورت مجازی برگزار گردید.
6. جلسه هماهنگی با نمایندگان محترم بانک مرکزی
جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان محترم ادارات ذیل به منظور برگزاری هرچه باشکوه­تر گردهمایی در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار گردید.
7. برگزاری شورای راهبردی دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب
جلسه شورای راهبردی دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تاریخ 1400/9/2 به صورت آنلاین برگزار گردید.