برگزاری شورای راهبردی دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب
1400-09-02
برگزاری شورای راهبردی دوازدهمین  گردهمایی رؤسای موفق شعب


جلسه شورای راهبردی دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­ ها و مؤسسات اعتباری با عنوان " آموزش و توسعه منابع انسانی " با حضور مدیران مؤسسه آموزش عالی بانکداری و نمایندگان 31 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی کشور، در تاریخ 1400/9/2 به صورت آنلاین برگزار گردید.  

خاطر نشان می ­سازد دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­ ها و مؤسسات اعتباری به روال گذشته، در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد گردید.